Mechelen kondigt aan vanaf dit jaar tot 2012 jaarlijks bijna een miljoen euro te pompen in het Mechelse onderwijs. Zo wil het zijn rol opnemen als regisseur van het Mechelse onderwijs, wat het onderwijsdecreet van het bestuur verlangt.

Het nieuwe onderwijsdecreet verlangt dat openbare besturen de regie opnemen van het onderwijsbeleid in hun gemeente of stad, zodat scholen en leerlingen dezelfde onderwijskansen hebben. In Mechelen lopen er bijna 8.000 leerplichtige leerlingen school. De voorbije jaren ontwikkelde Mechelen verscheidene initiatieven om leerlingen met leerachterstand of spijbelgedrag te begeleiden, zoals onder meer Probleemgedrag op School (PROS) en Eerste Hulp bij Huiswerk.

Een onderwijsmonitor moet eerst de specifieke kenmerken en problemen van het Mechels onderwijs in kaart brengen. "Dat is trendsettend in Vlaanderen", stelt onderwijsschepen Caroline Gennez (sp.a).

"Het nieuwe onderwijsplan bevat voor de helft reeds bestaande projecten, de andere helft zijn nieuwe initiatieven." Zo wordt onder meer fors ingezet op een sociaal onderwijsbeleid, het verhogen van de Nederlandse taalkennis en schoolbetrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat in Mechelen een kwart van de leerlingen niet op zijn leeftijd zit.