“De sociale impact van de crisis in ons land is mild gebleven”, licht Marx de conclusies van zijn onderzoek toe. “Dat België een link heeft met de stevige Duitse economie speelt mee, maar ons land heeft dat vooral te danken aan sterke sociale instellingen, meer zelfs dan in Duitsland. De publieke opinie blijft gevoelig voor sociale thema’s. In andere landen waren die thema’s vaak taboe.”

“Kijk naar onze arbeidsmarkt, ons minimumloon, de sterke collectieve loonzetting, onze sociale zekerheid, het beleid inzake werkloosheid: dat waren keuzes waarvoor we kritiek kregen van het IMF en de OESO, maar die als een kussen hebben gewerkt. Bij ouderen is de armoede zelfs gedaald. Dat is geen geringe prestatie als je ziet welke sociale ravage de crisis in andere landen van de EU aanrichtte.”

België blijft dus knap buiten schot, terwijl de crisis van 2008 en de harde besparingsmaatregelen van de EU de kloof tussen arm en rijk in de Unie fors deden toenemen. Zo is het aantal Britten dat van voedselpakketten moet leven in 6 jaar vertwintigvoudigd. In Italië leeft 13% van de bevolking in armoede en in Spanje zijn nu al 1,3 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp.

Voor sp.a zijn de goeie Belgische cijfers geen eindpunt. De sociale kloof nog verkleinen de volgende jaren, daar maken wij een speerpunt van. “Dit onderzoek bewijst alvast dat ons beleid en de sociale keuzes die wij maakten, terecht waren”, zegt sp.a-fractieleidster Karin Temmerman. “Als die drama’s in Spanje en andere delen van Europa iets pijnlijk duidelijk maken, is dat sociaaleconomisch beleid uit twee woorden dient te bestaan. Daarbij staat niet toevallig het begrip sociaal op de eerste plaats."

"Zonder socialisten zouden we een ander verhaal hebben. Dan zou de bodem van het vat van de sociale bescherming nu leeg zijn. Wij zetten niet op afbraak, maar op samenwerken. De economie draait om mensen, niet om cijfers. Dat heeft de voorbije jaren gewerkt, zo bewijst deze studie. Enkel zo maak je het verschil voor iedereen. In Brussel, in Vlaanderen, in België en in Europa.”

De bevindingen van Ive Marx kunt u lezen in twee studies die uitkomen bij Oxford University Press: "Changing Inequalities & Societal Impacts in Rich Countries" en "Changing In Rich Countries, Analytical and Comparative Respectives".