Mechelen reserveert in haar begroting 20.000 euro voor een studie naar de behoeften van de senioren. Ook zal een studie worden gehouden voor de oprichting van een ontmoetingscentrum. "Uit een eerste overleg met afgevaardigden van de seniorenadviesraad bleek dat daar duidelijk nood aan is", zegt schepen Rita Janssens (sp.a). Het ontmoetingscentrum komt mogelijk in de Oude Stadsfeestzaal.