De Mechelse korpschef Yves Bogaerts werd gisteren in de uitzonderlijke politieraad van Mechelen-Willebroek ondervraagd over de doorstroming van informatie in het onderzoek naar onder andere Salah Abdeslam.“Informatie moet altijd gedeeld worden”, zei korpschef Yves Bogaerts. “Via een proces-verbaal, als de informatie voldoende hard is. Zachte informatie kan gedeeld worden via een informatierapport (RIR) of een vertrouwelijk verslag. Wij kozen om de informatie via een vertrouwelijk verslag over te maken aan het parket van Antwerpen. Later heb ik alsnog de opdracht gegeven om de info te verzenden naar de politiedatabank. Daar is helaas een menselijke fout gemaakt.”

sp.a-Raadslid Marc De Laet wilde weten of er nu wel of niet een informatierapport werd opgesteld en on hold gezet door de korpschef, maar daar kwam geen duidelijk antwoord op. Marc De Laet vroeg ook of er vaker gebruik werd gemaakt van een vertrouwelijk verslag aan het parket, in plaats van een politioneel informatierapport. Daarmee refereerde hij naar het feit dat het rapport over Salah Abdeslam niet het enige informatierapport over radicalisme was dat door de korpsleiding werd geblokkeerd. “Ik kan en mag daar niet op antwoorden. Dat maakt deel uit van het onderzoek van het Comité P”, reageerde Bogaerts.

“De antwoorden van korpschef Bogaerts gaven weinig duidelijkheid”, zegt Caroline Gennez. “Zolang die duidelijkheid er niet komt is het de vraag of de korpschef nog wel voldoende vertrouwen geniet. Hij zou in deze omstandigheden de eer aan zichzelf kunnen houden, of het politiecollege zou hem kunnen vragen zich tijdelijk terug te trekken”, meent Gennez, daarin gesteund door haar voltallige fractie.

Momenteel voert het Comité P, dat toezicht houdt op de politie, een onderzoek naar de manier waarop informatie is behandeld. sp.a vraagt bijkomend een externe managementaudit naar de werking en leiding van het Mechelse politiekorps. Het politiecollege van de zone Mechelen-Willebroek met de burgemeesters Somers en Bevers gingen niet in op die vraag. sp.a vroeg ook inzage en bespreking van het rapport van het Comité P op een volgende Politieraad.

Foto en bron artikel: Gazet Van Antwerpen