Vlaams parlementslid Freya Vandenbossche eist van minister Vandeurzen een grondig onderzoek naar het functioneren van het Agentschap Jongerenwelzijn. Aanleiding is het trieste lot van Ferre, de West-Vlaamse jongen van acht die deze week overleed.

Er glippen te veel jongeren door de mazen van het net

“Het is met grote terughoudendheid dat ik mijn vraag vandaag voor de zoveelste keer stel”, zegt Van den Bossche. “Maar er glippen te veel jongeren door de mazen van het net. Ieder kind dat nood heeft aan hulp, moet geholpen worden. Dat is blijkbaar opnieuw niet gebeurd, ondanks de aanwijzingen dat de omgeving noodsignalen heeft uitgezonden. Ik besef ten volle dat het delicaat is om een individueel geval aan te grijpen om dit punt te maken, maar de minister laat me geen keuze: telkens weer steekt hij zich weg achter het excuus dat hij niet kan uitweiden over individuele gevallen. Ondertussen hebben we helaas zo veel individuele gevallen gehad dat we moeten spreken over een structureel falen van de Vlaamse jeugdzorg.”

De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk, dat is een zaak van het gerecht. Tot dan kunnen daar geen uitspraken over gedaan worden.  Wat wél duidelijk blijkt, is dat de situatie niet werd aangepakt. “Hoe kan het dat het recht op hulp voor àlle jongeren in nood in een decreet is vastgelegd, maar dat we er toch niet in slagen om het waar te maken? Hoe kan het dat we hier vandaag, na het zoveelste individuele geval, opnieuw dezelfde vragen moeten over stellen?” vraagt Vandenbossche zich verder af.

Vandenbossche zal de minister zo snel mogelijk ondervragen.