De provincie Vlaams-Brabant is gestart met een enquête over de sociale economie voor alle bedrijven in de provincie.

Met dit marktonderzoek wil ze een communicatiestrategie uitzetten met het oog op een verhoging van de afzetmarkt van de sociale economie.

De provincie besteedt veel aandacht aan sociale economiebedrijven. De sociale economie stelt in Vlaams-Brabant 4.300 mensen te werk die elders moeilijk aan de slag kunnen. Om nog meer mensen die kans te geven, is samenwerking met ‘reguliere’ bedrijven cruciaal. Maar het is nog onduidelijk welke acties bedrijfsleiders het best overtuigen.

Inzicht krijgen over aanpak communicatie 

‘We hebben al heel wat acties ondernomen om de sociale economie in de kijker te zetten’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Dankzij het marktonderzoek willen we dit nog gerichter doen, zodat we nog meer resultaat behalen. En tegelijk kunnen we concrete handvaten aanreiken aan de sector, want we willen zoveel mogelijk aanvullend werken op hetgeen zij al organiseren’.

Ook sector is vragende partij

Momenteel zijn er in Vlaams-Brabant meer dan 50 ondernemingen actief in de sociale economie. Samen met de provincie zetten ze hun aanbod in de kijker.

‘En dat is absoluut nodig’, zegt gedeputeerde Marc Florquin. ‘We zien heel wat werk naar lageloonlanden gaan terwijl er hier mensen zijn die zulke taken perfect kunnen uitvoeren tegen een marktconforme prijs. Alleen denken ondernemers niet meteen aan sociale economie. Net daar willen we verandering in brengen. Via de enquête krijgen we een beter zicht hoe we dat best aanpakken’.

Meer info en enquêtewww.vlaamsbrabant.be/bedrijfsenquete