In 2015 voerde deze regering de suikertaks en de taks op wijn en sterke drank in.  De regering deed destijds uitschijnen dat ze bezorgd was over de gezondheid van de mensen, maar al gauw bleek het om een pure belastingverhoging te gaan. Bovendien hebben de knoeiende cijferaars binnen de regering de inkomsten met meer dan 300 miljoen euro overschat. Vandaag lezen we dat de accijnsverhoging ook nog eens jobs kost. Uit cijfers van de Belgische sectororganisatie “Vinum et Spiritus” blijkt dat één op de drie drankenhandelaars al personeel heeft moeten ontslaan omwille van de accijnsverhoging. “Naast de factuurstijgingen voor de mensen, slaat de taks een gat in de begroting van maar liefst 356 miljoen euro en kosten de ondoordachte maatregelen van deze regering nu ook nog jobs”, zegt Meryame Kitir. 

Gezinnen en alleenstaanden worden in dit land al drie jaar op rij geconfronteerd met stijgende facturen. Zo treft de verhoging van de btw op elektriciteit en de afschaffing van de gratis-maatregelen op vlak van elektriciteit en water eenieder. Ook de verhoging van de accijnzen op suiker, wijn en sterke dranken treft ongeveer alle gezinnen in Vlaanderen. Het gevolg is niet dat mensen gezonder gaan leven en minder drinken. Het gevolg is dat mensen de grens over trekken om wijn te kopen.   

sp.a waarschuwde twee jaar geleden al dat de invoering van een dranken -en suikertaks door de regering niet het gewenste effect zou hebben en geen impact heeft op de gezondheid van mensen.  “De ondoordachte beslissingen van deze regering hebben verregaande gevolgen”, zegt Meryame Kitir. “Niet enkel heeft de regering de gezinnen op kosten gejaagd door verschillende BTW -en accijnsverhogingen in te voeren en werden de inkomsten van de maatregel budgettair met een paar honderd miljoen overschat hun onbezonnen beslissingen kosten nu ook nog eens jobs.”