sp.a gemeenteraadslid Bruno Matthys peilde in de commissie mobiliteit naar de stand van zaken van het dossier geluidsschermen in Oostakker thv het zogenaamde Hollandse complex. Zowel vraagsteller Bruno Matthys als de schepen van mobiliteit Filip Watteeuw herinnerden aan de ondertussen vele vragen van gemeenteraadsleden en parlementairen vanuit verschillende partijen aan de opeenvolgende ministers van CD&V en N-VA. In zijn antwoord brengt de schepen het ganse verloop van het dossier in herinnering en wijst er op dat de Stad Gent in deze zone niet bevoegd is om deze schermen te realiseren, noch om hieraan financieel bij te dragen. In deze omgeving zijn de schermen voor 100% ten laste van de Vlaamse overheid. “De bekommernis van de mensen in Oostakker neem ik uiteraard wel ter harte. In de loop van de volgende weken is er een nieuw overleg gepland tussen de stadsdiensten en de (Vlaamse) Administratie Wegen en Verkeer. We zullen dan alvast de actuele informatie opvragen en bekijken welke stappen nog verder ondernomen moeten worden in deze langlopende en onduidelijke saga” aldus de schepen.

In de meest recente antwoorden van minister (Weyts) gingen de schermen geplaatst worden in de 2de helft van 2017 en 1,5 milj. euro kosten. Weliswaar enkel voor de schermen in de omgeving complex Langerbruggestraat.

In een nog daaropvolgend antwoord van dezelfde minister worden de geluidsweringswerken - tussen het complex Langerbrugge en Eurosilo’s - nu geraamd op 2,5 miljoen euro en er wordt geen concrete timing meer meegegeven.