Brussel kan beter. Wij willen meer solidariteit tussen rijk en arm, een eenvoudiger en efficiënter bestuur en een eind aan de surrealismes voor de burger. Eén stad, één OCMW, één politiezone, minder politici, meer democratie en participatie van de Brusselaars. 

Waarom?
 
Wij willen meer solidariteit tussen stadsdelen, tussen buurten en tussen wijken
Wij willen een beter, eenvoudiger, samenhangend en efficiënter bestuur voor de stad en een eind aan de surrealismes voor de burger:

1 intake voor het OCMW, zodat je na een verhuis niet opnieuw moeten beginnen met alle wachttijden van dien
1 parkeerbeleid, met overal dezelfde regels en zodat je je kan parkeren in de buurt van je huis, ook als je op de gemeentegrens woont
1 netheidsbeleid zodat straatvegers niet stoppen op de grens en klachten niet worden doorgeschoven
1 politiezone zodat je eender waar aangifte kan doen, en zodat er een eengemaakte aanpak en opvolging is
1 prijsbeleid voor musea en zwembaden zodat het niet uitmaakt waar je woont in de stad, elke Brusselaar heeft recht op een inwonerskorting
1 belastingbeleid, zodat iemand die in Molenbeek woont niet meer moet betalen dan iemand uit Ukkel, wat nu wel zo is
1 symbool voor toeristen en bezoekers in plaats van 19: Be.Brussels!

Hoe?
De Brusselse bestuursstructuur moet eenvoudig, transparant en performant zijn
Het middenveld en de burgers moeten meer en vroeger betrokken worden bij het beleid.
Minder politici en uitvoerende mandatarissen, maar mandatarissen zijn bevoegd én verantwoordelijk.

 Wat? One Brussels!

  • 1 Stad
  • 1 OCMW
  • 1 Politiezone
  • 1 Begroting
  • Meer democratie

Meer democratie: een stadsgewest met stadsdelen