Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) legt de grotere politiezones in het land een nieuwe regel op. De Gentse politie moest tot nu 7 procent van haar manschappen beschikbaar houden, Jambon trekt dat op naar 10 procent. Daardoor moet Gent vanaf 1 januari zo’n honderd agenten beschikbaar houden voor betogingen, terrorismebestrijding en acties in Brussel of elders. Daniel is verbolgen: “De stadsmiddelen voor veiligheid dienen niet om de federale budgettaire problemen op het veiligheidsdepartement op orde te krijgen. Dat is niet de oplossing! Onze Flikken moeten in onze stad de veiligheid garanderen voor de Gentenaars. Met sp.a Gent zullen we daar altijd 100% voor gaan.”

Dat nieuwe aantal is berekend op het totale aantal manschappen binnen het korps. “Maar daar zijn veel oudere mensen bij die het operationele werk niet meer aankunnen. Of rechercheurs die in burger werken. Die regeling zou ook handenvol geld kosten, bijvoorbeeld om nieuwe voertuigen te kopen om die mensen naar Brussel te brengen. We hebben als Stad onlangs zélf geld vrijgemaakt voor dertig extra agenten, bedoeld voor beschermingsopdrachten in het kader van terrorisme en om meer buurtinspecteurs de wijken in te kunnen sturen. Die inspanning dreigt nu helemaal verloren te gaan. Dit is on-ge-hoord, ik zal mij daar blijven tegen verzetten. Dit is het probleem gewoon doorschuiven naar de steden om er zelf vanaf te zijn, zonder rekening te houden met de mensen die er wonen.