Onderwijs is ons belangrijkste grondstof, dat weten we allemaal. Investeren in onderwijs is dus duurzame investering.

Dankzij onze berekeningen en vragen heeft onderwijsminister Crevits moeten toegeven dat er een tekort van 10 miljoen euro was in haar budget studietoelagen, waarbij ze belofte deed om het krediet aan te vullen.  Het is goed dat dit tekort wordt rechtgezet: alle studenten die er recht op hebben, verdienen een studietoelage.

Vandaag belandt het amendement in mijn mailbox: wat blijkt nu? Haar telfout compenseert de minister om de dotatie voor het mina-fonds (fonds voor preventie en sanering inzake leefmilie en natuur).  Te gek om los te lopen,  de ene duurzame investering moet boeten voor een telfout bij een andere duurzame investering.

Zoals ik dinsdag, tesamen met John, al aankondigde in ons alternatief: het krediet studietoelagen moet aangevuld worden, dat staat buiten kijk. Er is evenwel een andere methode om dit geld te vinden: de eigen Vlaamse begrotingsspecialisten van de administratie zeggen dat, zonder één landbouwer te schaden, zonder problemen 10 miljoen middelen kunnen gevonden worden in het VLIF (Vlaams landbouwinvesteringsfonds).  We dienen dan ook een amendement in, opdat de studenten krijgen wat ze verdienen, en duurzame investeringen in ons leefmilieu er niet moeten voor boeten.  Duurzaamheid, het mag geen hol woord zijn.