In het kader van het pesticidenvrij onderhoud werd in onze gemeente al heel wat van de infrastructuur aangepast. Zo werden over heel de gemeente heel wat boomspiegels aangeplant met bodembedekkers en wordt in plantvakken worteldoek gebruikt om onkruidgroei tegen te gaan. Bij heraanleg van een straat worden de goten niet langer aangelegd in hoeken van 90°, maar afgerond zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor veegmachines. Verkeersborden worden dan weer in plantvakken geplaatst en niet langer tussen de dalsen.  Allemaal ingrepen om onkruidgroei tegen te gaan.

Bovendien worden daarom ook in heel de gemeente de goten 3 keer per jaar geveegd, waarvan twee keer veegbeurten worden voorafgegaan door een onkruidborstel.

De pui voor het gemeentehuis bleef echter een zorgenkind op het vlak van onkruidgroei.  Bij regenval kon het er behoorlijk glad worden en bij huwelijken of ontvangsten was de onkruidgroei een vaak gehoorde –en overigens terechte- opmerking.

De voorbije week werden daarom de pui van het gemeentehuis, de omgeving van het Heilig Hart-beeld en het Monument ‘De Pomp’ op het Heuvelplein, maar ook de middengeleiders in de Stationsstraat ter hoogte van het Statieboske ingevoegd met een elastisch voegmiddel.  Hierdoor krijgt onkruid geen kans meer om te groeien en wordt onderhoud bovendien ook gemakkelijker. De kostprijs van de werken bedraagt € 15.108,06.