De stad Gent en de hogeronderwijsinstellingen lanceren nog dit jaar een online buddysysteem voor studenten. Het platform moet jongeren dichter bij elkaar brengen en psychologische hulp bieden indien nodig. 'Eén op de vijf jongeren kampt met psychische of emotionele problemen', zegt schepen Resul Tapmaz. 'Het is belangrijk dat we daar aandacht voor hebben.'

Onderzoek leert dat sommige studenten vereenzamen als ze op kot gaan en dat een hogere studie heel wat mentale druk met zich meebrengt. Het online buddysysteem wil studenten stimuleren om samen te sporten, een koffie te drinken of samen te koken. Het initiatief valt onder een brede aanpak om het welzijn bij studenten te verbeteren. Zo krijgt de website ook een luik psycho-educatie om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Er komt ook een overzicht van alle initiatieven rond mentaal welzijn en het zorgaanbod rond de Gentse hogeronderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen nemen ook de sfeer in hun gebouwen onder de loep.   

'Het samenwerkingsverband heeft tot doel geestelijke gezondheid uit de taboesfeer te halen en verbondenheid tussen studenten te stimuleren', zegt Tapmaz. 'We willen nauwer samenwerken en meer inspanningen leveren op het vlak van preventie. Ook is er nood aan een overzicht van het hulpverleningsaanbod voor Gentse studenten, over de hogeronderwijsinstellingen heen.'

De Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Odisee/KU Leuven en LUCA School of Arts/KU Leuven zetten hun schouders onder het project. Ook de stad Gent, Logo Gezond+ en Fonds GavoorGeluk gaan preventieve maatregelen uitwerken en het welzijnsaanbod stroomlijnen. Het samenwerkingsakkoord loopt tot 2021 en krijgt de steun van het Rode Neuzenfonds.

Het online buddysysteem wordt eind 2018 gelanceerd.