sp.a gemeenteraadslid Rianne van den Hout : "In Info Blankenberge die in de loop van de maand december 2015 werd bedeeld aan alle inwoners van Blankenberge stond ook  aangekondigd dat zowel de jeugdpas 2016 als de inschrijving voor de opvang in Speelberge vanaf januari 2016 digitaal zou kunnen gebeuren.  Groot was onze verbazing toen half januari werd meegedeeld dat de inschrijving voor Speelberge in de krokusvakantie toch nog niet via het nieuwe systeem kon gebeuren en de  jeugdpassen uitzonderlijk  tot 01/03/16 geldig zouden blijven.
 
Wat  zien wij nu op de website van Blankenberge? Het nieuwe inschrijfsysteem zou dus op dezelfde manier gebeuren als de inschrijving voor de evenementen op de kalender van de cultuurraad.  In de gemeenteraad van 15/12/15 beweerde de Schepen van Jeugd echter dat ze naar een ander programma zou uitkijken".
 
Op de website van de jeugddienst staat nu al een link om in te schrijven voor de grabbelpas, maar als je daarop klikt, komt men bij cultuur terecht en is er niks te vinden van jeugdactiviteiten. De ene schepen kondigt iets aan voor 1 januari, het is er niet en plots verschijnt er een ander persbericht van een andere schepen die over hetzelfde een andere datum citeert. “Blijkbaar is de interne communicatie toch zo goed niet of ze zelf beweren…”, concludeert Rianne van den Hout.
 
"Al die tam-tam voor het nieuwe online inschrijfsysteem is dus een scheet in een netzak.... Van de zogenaamde tijdsbesparing, gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid is hier zeker geen sprake. Integendeel, het is een hele zoektocht voor het juist invullen van de gegevens op de website en zeker heel omslachtig. Wij denken niet dat ouders hierop zaten te wachten."
 
De Schepen van Jeugd had zich beter eerst goed laten informeren vooraleer het nieuwe systeem te lanceren.  Ook in dit dossier slaat ze de bal weer eens goed mis. Het is spijtig dat dit allemaal ten nadele is van onze Blankenbergse jeugd.  Nadat de oudere jeugd al is afgescheept met een ondermaats jeugdhuis, mogen nu ook de jongere kinderen zich aan een achteruitgang verwachten." aldus sp.a gemeenteraadslid van den Hout.
 
 
Rianne van den Hout - gemeenteraadslid sp.a-Blankenberge
rianne.vandenhout@spablankenberge.be