1 op 2 werknemers zou elektrisch kunnen rijden.

Elektrische en CNG-wagens zijn in opmars. Bij bedrijven kunnen deze duurzame wagens niet alleen de impact op het milieu, maar ook de kost van hun bedrijfsvloot drukken. Daarom ontwikkelden Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant samen met TCOPlus, CORE en KU Leuven-GroepT een online vlootscan. Bedrijfsleiders of vlootmanagers kunnen aan de hand van de tool gemakkelijk berekenen wat de ‘total cost of ownership’ (TCO) is, indien men zou opteren voor duurzame wagens. De tool kan gebruikt worden via www.vlootscan.be.

Het aantal elektrische en CNG-voertuigen blijft stijgen in ons land. Hoewel de relatieve stijging groot lijkt, is het absolute aantal elektrische wagens nog niet zo indrukwekkend (Febiac sprak vorig jaar over meer dan een verdubbeling, van 500 in 2014 naar 1166 nieuwe wagens in 2015). De vernieuwde subsidieregels voor duurzame wagens kunnen een stimulans betekenen. Maar voor bedrijven wordt het voordeel van duurzame wagens pas echt duidelijk wanneer men de kosten en baten over een langere periode beschouwt. Daar speelt de Vlootscan, ontwikkeld door TCOPlus, CORE en KU Leuven-GroepT, Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant op in. Deze scan weegt aankoopprijs, subsidies, brandstof- en onderhoudskosten af en geeft bedrijven snel een idee van de winsten die ze kunnen maken wanneer ze voor duurzame wagens kiezen. Doorgaans is de hogere aankoopprijs van een groene bedrijfswagen op een paar jaar terugverdiend.

Helft werknemers kan perfect puur elektrisch rijden

Om de berekening van de Vlootscan zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken, werd niet alleen naar de kost en onderhoud van de wagen maar ook het bereik er van gekeken om te bepalen voor welke werknemers een puur elektrische wagen een mogelijkheid is. Daartoe werden bijna 2000 werknemers van 20 Vlaams-Brabantse bedrijven bevraagd. Meer dan de helft (55%) zou volledig elektrisch kunnen rijden, op voorwaarde dat er voor exceptionele verplaatsingen een alternatief is. Daarnaast zijn CNG-voertuigen een goed alternatief voor wie niet volledig elektrisch kan rijden. Enkel werknemers die veel lange afstanden afleggen, zijn gebaat bij een dieselwagen. Zowel voor elektrische als CNG-wagens geldt echter dat de publieke laadinfrastructuur nog een beperking vormt, hoewel voor beide brandstofsoorten een inhaalbeweging ingezet wordt.

“Voor bedrijven is het belangrijk om enerzijds de werknemers te informeren en kennis te laten maken met alternatieve aandrijvingen. Een analyse van mobiliteitsprofielen – wat zijn hun dagdagelijkse beroeps-, privé-, exceptionele of occasionele verplaatsingen – is noodzakelijk om werknemers bewust te maken van de alternatieve mogelijkheden. Anderzijds moet het bedrijf op basis van een complete TCO-berekening de alternatieve aandrijvingen vergelijken. De hogere aankoopkost en/of leaseprijs voor elektrische voertuigen, wordt meestal gecompenseerd met een goedkopere brandstofkost en een gunstigere fiscaliteit” aldus Bart Vanham, zaakvoerder van TCOPlus.

Bedrijven kunnen het voortouw nemen

Voka Vlaams-Brabant is blij met de resultaten van het onderzoek en de Vlootscan voor bedrijven. “Wij ijveren al langer voor multimodaal vervoer, want we beseffen dat we ons enerzijds hopeloos vastrijden, maar anderzijds zijn bepaalde bestemmingen enkel met de wagen behoorlijk bereikbaar”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur. “Bedrijven kunnen een voortrekkersrol spelen omdat zij meer middelen hebben dan particulieren en meteen ook voor voelbare impact kunnen zorgen. Vanuit Voka steunen we dit project volledig om het wagenpark te vergroenen en bedrijven aan te zetten een positieve, maatschappelijke rol op te nemen.”

De provincie Vlaams-Brabant is trots dat de vlootscan vanuit deze provincie werd ontwikkeld en kan bijdragen aan de doelstellingen van Vlaams-Brabant Klimaatneutraal. “De Vlootscan werd ontwikkeld door een unieke samenwerking van een ondernemersvereniging, een bedrijf en kennisinstellingen. Zo’n samenwerking ligt ons nauw aan het hart. We ondersteunen dergelijke samenwerkingen niet alleen logistiek binnen onze Flanders Smart Hub werking voor Cleantech. We geven ook subsidies aan dergelijke mooie innovatieve projecten die vanuit de kennisregio Vlaams-Brabant worden ontwikkeld. Dit innovatieproject ‘Vlootscan’ ontvangt een subsidie van 59.000 euro”, duidt Gedeputeerde Marc Florquin.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.