8 maatregelen voor een écht afvalplan:

1. De uitbreiding van de blauwe zak

Alle plastic, ook zachte plastics zoals botervlootjes, mogen vanaf nu in de blauwe zak. Dit is een duidelijker systeem voor de burger, die nu vaak niet goed weet of iets nu wel of niet in de blauwe zak mag.


2. Verbod plastic voor éénmalig gebruik

Plastic zakjes, bekers en borden zijn overal. We gebruiken ze heel vaak, maar hergebruiken ze niet. Ze komen als zwerfvuil terecht in ons milieu, met een grote negatieve impact tot gevolg.

3. Statiegeld voor blikjes en plastic flessen:

Er is geen enkele andere maatregel die het zwerfvuil in één klap met 40% doet afnemen.

4. Een transparanter monitoringsysteem 

Wij stellen voor dat OVAM voortaan rapporteert over de recyclagecijfers. Op basis van hun sorteeranalyses van het restafval en de blauwe zak kunnen zij veel correcter zeggen hoeveel en welke verpakkingen worden ingezameld en vervolgens gerecycleerd.

5. Verpakkingsfonds met individuele producentenverantwoordelijkheid

Wiens afval op straat ligt, betaalt mee voor de opkuis. Minister Schauvliege wil een Vlaams verpakkingsfonds oprichten, waardoor die kostprijs in de toekomst bij de producenten ligt. sp.a is helemaal akkoord, maar stelt voor om er een échte producentenverantwoordelijkheid aan te koppelen.

6. De recyclagenorm voor plastic moet jaarlijks stijgen met 5%

Nu ligt die norm op een schamele 30%, en haalt men volgens Fost Plus 41,2%. Wanneer de blauwe zak uitbreidt naar alle vormen van plastic, zal het recyclagecijfer volgens Fost Plus stijgen naar 64%.

7. Nieuwe verpakkingen moeten een minimum percentage aan gerecycleerd materiaal bevatten (80% tegen 2025)

We moeten naar een kringloopeconomie, waarin grondstoffen hoogwaardig hergebruikt worden. Dat zal alleen lukken als we producenten tot hergebruik verplichten.

8. Sterkere differentiatie tarieven ten voordele van recycleerbare, composteerbare en herbruikbare verpakkingen

Bedrijven die verpakkingen produceren die niet gerecycleerd kunnen worden, moeten meer bijdragen. Dit moet producenten stimuleren om hun verpakkingen beter te ontwerpen. 


Meer informatie met betrekking tot ons plan kunt u terugvinden in bijlage!