Vlaanderen stelde zich tot doel om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te realiseren voor de bevolking van 20-64 jaar. Momenteel zitten we aan 71,9%. Bij gelijkblijvend beleid stagneert dat cijfer. “Hoog tijd om een tandje bij te steken”, zegt Yasmine Kherbache. “De grootste tewerkstellingswinst is te halen door mensen met een lage scholing, mensen van allochtone origine, 50-plussers en mensen met een ziekte of arbeidshandicap beter in het arbeidsproces te integreren. Wij willen via duidelijke maatregelen sociaal en doelgericht ingrijpen op de Vlaamse arbeidsmarkt.”

sp.a wil verlaging loonkost voor 4 doelgroepen: jonge laaggeschoolden, 55+, mensen met handicap & langdurig werkzoekenden

Een doelgroepenbeleid op basis van 4 pijlers:

Pijler 1: jonge laaggeschoolde werkzoekenden (-25)

sp.a pleit voor een gerichte maatregel voor laaggeschoolde jongeren. Zo wordt jongeren aan het werk zetten goedkoper in plaats van duurder, zoals de huidige regering voorstelt.

Pijler 2: werkzoekende 55-plussers

De Vlaamse regering wil de 55+’ers een duw in de rug te geven, en dat is goed maar ze vergeet daarbij de groep tussen de 50 en 54. Bovendien worden ook 60-plussers duurder dan vandaag. Dat is een vergissing.

Pijler 3: werkzoekenden met een handicap

De bestaande Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) blijft behouden voor werkgevers die personen met een arbeidshandicap aanwerven.

Pijler 4: langdurig werkzoekenden

Deze doelgroepenmaatregel zorgt ervoor dat we ook langdurig werkzoekenden meenemen.

Alle werkzoekenden in Vlaanderen verdienen gepaste kansen op de arbeidsmarkt.Daarom zet @sp_a in op werkervaring & sociale tewerkstelling

“Wij willen iedereen meenemen, ook zij die niet op eigen kracht op de trein kunnen springen”, vult Rob Beenders aan. “Want alle werkzoekenden in Vlaanderen verdienen gepaste kansen op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we volop in op de mogelijkheden tot werkervaring – waar deze regering komaf mee maakt – en investeren we in sociale tewerkstelling.”

“Daarnaast zijn er nog een aantal werven waar veel vooruitgang mogelijk is”, zegt John Crombez. “Zoals werkbaar werk, rechten van de werkzoekenden en de jobs van de toekomst. Daar willen wij werk van maken.

“De volgende maanden gaan we op ronde om met alle betrokken partijen op de arbeidsmarkt onze visie, plannen en ideeën te bespreken. Ten slotte willen we op ons congres in december van werkbaar werk, het Handvest 2.0 én de jobs van de toekomst centrale thema’s maken”, besluiten Yasmine Kherbache, John Crombez en Rob Beenders.

Download hier de volledige nota 'Een traject naar werk'

Download hier de presentatie van onze persconferentie

Concrete impact van het beleid Muyters: Lastenverhogingen voor doelgroepwerknemers. Download hier de bijlage.