De huurmarkt in Vlaanderen is vrij krap en daar wordt misbruik van gemaakt. Er is extra druk op de huurmarkt door de versnelde uitstroom van erkende vluchtelingen uit asielcentra en lokale opvanginitiatieven. Sommige eigenaars spelen daar handig op in, door de huur op te drijven en dus ook de huurwaarborg. Dit terwijl deze woningen vaak niet aan de kwaliteitsvereisten voldoen.

Bijgevolg komen veel cliënten aan het OCMW een huurwaarborg vragen. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat ons OCMW-bestuur verkrotting subsidieert. Recent nog heeft het OCMW IGEMO moeten inschakelen omdat een pand overduidelijk onbewoonbaar was. Dit werd na inspectie dan ook bevestigd.

Ondertussen drijft het OCMW de samenwerking met de Woonwinkel op.  Voor gebouwen die op de zwarte lijst van deze organisatie staan, wordt er geen huurwaarborg gegeven. Voor alle andere gebouwen  wordt de procedure inspectie kwaliteitscontrole opgestart. Het conformiteitsattest wordt pas afgeleverd als de woning volledig in orde is. Verbeterpunten worden opgelijst en de verhuurder krijgt zijn attest pas als de verbeteringen zijn aangebracht. Als het om ernstige inbreuken gaat, zal het gemeentebestuur onbewoonbaarheid opleggen.

Zo gaan we verkrotting tegen en behoeden we onze OCMW-cliënten voor ongezonde en onveilige huisvesting.

Dirk Knegtel

Lid Vast Bureau OCMW

d.knegtel@skynet.be