1/ Geen regularisaties meer

“Deze regering laat fraudeurs al te makkelijk ontsnappen”, licht Peter Vanvelthoven toe. “Volgende maand staat echter weer een rondje fiscale regularisatie gepland. Het mag niet verbazen als enkele Panama Belgen erin slagen nog snel een regeling te treffen vóór het onderzoek naar hun belastingconstructies van start gaat. Ons eerste voorstel is dan ook om die regularisatiewet naar de vuilbak te verwijzen of op zijn minst te garanderen dat de Panama-fraudeurs er geen gebruik van kunnen maken. Daarom verwacht we een actieplan van minister Van Overtveldt. Het regularisatierondje in juni moet absoluut worden opgeschort.”

2/ Tussenpersonen bestraffen

Om in de toekomst een nieuwe variant op LuxLeaks, SwissLeaks en PanamaLeaks te vermijden, wil sp.a elke hulp bij het opzetten van fiscale constructies in belastingparadijzen strafbaar maken. “Bankiers, advocaten en andere tussenpersonen die helpen om fiscale constructies op te zetten in belastingparadijzen, moeten bestraft worden. Die straf kan gaan van een langdurige schorsing tot het definitieve verlies van licenties en beroepsverbod”, legt Dirk Van der Maelen uit.

3/ Druk zetten op belastingparadijzen

“Belastingparadijzen moeten belastingtarieven heffen die voldoen aan de internationale standaarden. Er moet dringend een zwarte lijst komen. We mogen geen belastingverdragen meer sluiten met belastingparadijzen. Die zorgen ervoor dat multinationals, die in ons land al haast geen belastingen moeten betalen, ook hun kleine bijdrage ontlopen. De belastingverdragen met de Seychellen en het eiland Man zitten nog in de pijplijn. Ik zal minister Reynders vragen om die verdragen on hold te zetten”, zegt Peter Vanvelthoven.

4/ Nationaal registers aanmaken

“Wij pleiten voor de aanleg van nationale registers waarin de identiteit van de echte eigenaars van schermbedrijven opgeslagen zijn. De registers moeten er in alle landen komen en fiscale administraties moeten toegang hebben tot elkaars nationale registers”, aldus Dirk Van der Maelen.

5/ Multinationals controleren

“Er is na LuxLeaks binnen de EU onder meer overeengekomen dat multinationals moeten aangeven hoeveel belastingen ze in elke lidstaat waar ze actief zijn, moeten betalen. Dit moet ook wereldwijd kunnen. We moeten multinationals, die vaak ook in belastingparadijzen actief zijn, verplichten om die info te delen”, besluit Dirk Van der Maelen.