Sociale zaken

Na een jaar als OCMW raadslid gezeteld te hebben is de noodzaak van een goed sociaal beleid me nog duidelijker geworden. Dit heeft een grote invloed op de dagdagelijkse leefwereld van vele mensen, vele Herentalsenaren. Zo staat in het budget 2014 dat het bestuur zal bijdragen in de wedden en de werkingskosten van het OCMW/ sociale bijstand wat echt noodzakelijk is om een goed werking te garanderen.

Park + skate terreinen

Als inwoner van het centrum van Herentals ben ik zeer blij te horen dat er een budget is vrijgemaakt om het park op te herwaarderen.Een ruimte met heel wat potentieel, ik ben heel erg benieuwd welk het resultaat gaat zijn.Ook ben ik samen met de sp.a jongeren blij te horen dat er geïnvesteerd wordt in  skateterreinen in dit nieuwe park maar ook in NDW en op de Herenthoutseweg. De jeugdraad was hier ook jarenlang een vragende partij in.