Het is crisis,maar ben opgelucht dat in deze financieel moeilijke tijden er blijvend geïnvesteerd wordt in de zwakkeren in onze stad en in de kerntaken van het OCMW.

Er zijn momenteel 10% meer leefloonaanvragen door de schorsing van de RVA. Daarnaast zijn er in onze stad op dit moment 6 à 7 uithuiszettingen (privé 5.5 sociaal 1.4) per maand en worden 10 % van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Het stemt spa Herentals dan ook positief om te zien dat, ondanks deze moeilijke periode, waar wij als stad financiëel ook mee te maken hebben, er niet bespaard wordt op het welzijn van onze inwoners maar dat er zelfs versterking komt van de kernactiviteit van het OCMW.

De uitbreiding van onze sociale dienst, via interne verschuivingen, met 1VTE maatschappelijk werker om tegemoet te komen aan de toegenomen hulpvragen, is daar een mooi voorbeeld van. Ook wordt er nog steeds geïnvesteerd in ouderenbeleid: veel extra middelen worden vrijgemaakt in deze meerjarenbegroting: nieuw rusthuis tegen betaalbare dagprijzen, nieuw dienstencentrum, ouderenbezoekproject. Het OCMW zorgt duidelijk voor de toekomstige ouderengolf en zorgbehoeften.

Daarom steunt de sp.a Herentals deze aanpak en begroting volledig.