Wonen

Ondanks budgettair moeilijke tijden wil het bestuur betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk maken.

Er wordt extra ingezet op kwetsbare groepen:

- 200 extra sociale koop- en huurwoningen (Herentals zal met 7,23% aantal sociale koop- en huurwoningen , makkelijk het sociaal objectief halen  => 9% tegen 2020.

- éénoudergezinnen en alleenstaanden (langste wachtlijsten)

- IOK verkavelingen, die betaalbaar wonen mogelijk maken voor jonge gezinnen Bv. Verkaveling draaibomen

 Natuur/milieu

Het bestuur werkt mee aan een duurzame stad door de medeondertekening van het burgemeestersconvenant van IOK

  • 20% CO² reductie tegen 2020 (of zelfs meer)

Er is niet bespaard op uitgaven milieu!