“Terwijl één op de vijf gezinnen in energiearmoede leeft, nemen de Vlaamse en federale regering alleen maatregelen die de energiefactuur omhoog stuwen. Vanaf deze week zal iedereen de Turteltaks op zijn factuur gepresenteerd krijgen. Hoog tijd voor maatregelen die de factuur voor gezinnen en alleenstaanden verlicht en mensen wat extra ademruimte geeft. De btw-verlaging zou een gezin gemiddeld 120 euro per jaar opleveren.”

De elektriciteitsfactuur is het afgelopen jaar zes keer verhoogd. Met onder meer de Turteltaks, de doorrekening van de vennootschapsbelasting, de afschaffing van de gratis stroom en de btw-verhoging naar 21 procent komt er per gezin gemiddeld 400 euro per jaar bij. Ondertussen blijkt uit recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting dat één gezin op vijf in energiearmoede leeft. Dat is ontoelaatbaar in een welvarende regio als België.

“Terwijl de facturen alleen maar stijgen en de energiearmoede piekt, ondernemen onze regeringen niets om de betaalbaarheid van de energiefacturen te verbeteren”, zegt Rob Beenders. “Minister Turtelboom maakt er een sport van om haar eigen deadlines niet te halen. Dat geldt ook voor het energiearmoedeplan dat ze al herhaaldelijk aankondigde. Ondertussen wordt een basisproduct als elektriciteit voor veel mensen gewoon onbetaalbaar.”

“De regering geeft een cadeau van 700 miljoen euro aan Electrabel, terwijl de gezinnen steeds meer betalen”, zegt John Crombez. “Draai die beslissing terug, dan kan de btw voor alle gezinnen naar beneden. Het is een kwestie van keuzes maken: wie wil deze regering helpen?”

sp.a op café

Sinds enkele maanden krijgt sp.a honderden vragen van ongeruste Vlamingen die zich zorgen maken over de betaalbaarheid van hun water- en energiefactuur. Om antwoorden te geven over de standpunten van sp.a en informatie te geven over de nieuwe water- en energiefactuur zal sp.a met Vlaams Parlementslid Rob Beenders op ronde gaan. Op dit moment staan er al een veertigtal info-momenten op de planning, van Bredene tot Maaseik.