Wat is een assistentiewoning?

Assistentiewoningen zijn aangepaste woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen en zo nodig een beroep kunnen doen op dienstverlening op maat. Hierdoor hoeven mensen bij een toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving weg te trekken, maar kunnen zij zorgeloos en in alle comfort langer zelfstandig leven.

Naast aangepaste huisvesting biedt het Orleanshof de bewoners ook een aangepaste dienstverlening, met crisiszorg en overbruggingszorg als vaste componenten. Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie. Hiertoe is in elke assistentiewoning een oproepsysteem geïnstalleerd. Overbruggingszorg is een aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting van de zorgverlening die de bewoner zelf heeft gekozen.

Daarnaast is er een facultatief aanbod van dienstverlening: poetsdienst, maaltijden, gezinshulp, vervoer in zorgsituaties, buurtrestaurant… Een woonassistent fungeert als permanent aanspreekpunt en helpt bewoners met praktische problemen en verleent hen administratieve hulp.

Een lokaal dienstencentrum in het centrum van de stad

Het dienstencentrum fungeert als een gasthof dat de deuren openstelt voor ontmoeting, sociaal contact en activiteiten voor oudere omwonenden en senioren van Groot-Aarschot. Met de activiteiten in het dienstencentrum wil het OCMW:

- de zelfredzaamheid van de mensen verhogen;

- zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding;

- de sociale netwerkvorming tussen de bewoners onderling en de buurtbewoners bevorderen.

Dit alles met respect voor de persoonlijke vrijheid van elke bewoner. De bewoners van de assistentiewoningen krijgen hier een vooraanstaande rol toebedeeld en kunnen gebruikmaken van alle activiteiten die er aangeboden worden.

Participatie aan een maatschappelijk project

Het is mogelijk om een assistentiewoning in het Orleanshof te kopen. Het is een interessante investering voor ieders oude dag. Surf naar www.orleanshof.be voor meer info.

Dagtarief opgesplitst tussen een wooncomponent en een dienstencomponent

De dagprijs van een assistentiewoning bestaat uit twee componenten:

1. de vergoeding voor het genotsrecht / de wooncomponent bedraagt 22, 24 of 26 euro per dag afhankelijk van de categorie van woning.

2. de vergoeding voor crisiszorg, overbruggingszorg, het oproepsysteem en de aanwezigheid van de woonassistent / de dienstencomponent bedraagt 16 euro per dag.

Meer info?

Heb je interesse in een comfortabele aangepaste woning of wil je gewoon deelnemen aan het activiteitenleven in het dienstencentrum? Kom gerust even langs of maak een afspraak voor meer informatie. Je kan terecht bij woonassistent Guy Verhaegen voor de assistentiewoningen of bij centrumleidster Marijke Peeters voor meer info over het dienstencentrum op het nummer 016 48 24 40 of op orleanshof@ocmw-aarschot.be.

Ontdek de assistentiewoningen en het dienstencentrum van het Orleanshof

Op zaterdag 17 september 2016 van 14 tot 17 uur kan je het helemaal zelf ontdekken. Maak kennis met de vrijwilligerswerking, bewandel het Vlinderpad en geniet van de omgeving met een natje en een droogje. Iedereen is van harte welkom