Samen met mijn Waalse collega Franco Seminara bracht ik maandag een bezoek aan het project Ontgrendeld van de vzw Obra. Het festival de la Moto, georganiseerd door Alex en Nicolas Bevilacqua, dat dit jaar plaatsvindt op 28 en 29 april te Bergen schenkt steeds een deel van de opbrengst aan het goede doel. Dit jaar schenkt Franco Seminara, erevoorzitter van het sociale luik, een deel van de opbrengst aan Ontgrendeld, dat werkt met en voor de geïnterneerden in de gevangenis van Gent. Geïnterneerden zijn mensen die weliswaar een strafbaar feit hebben gepleegd , maar die omwille van psychische stoornissen hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Het doel van internering is zowel de maatschappij te beschermen, als de persoon in kwestie te helpen re-integreren in de samenleving.

Het project kan via de grote bereidwilligheid van de Gentse gevangenisdirectie de geïnterneerden bijstaan. Dit gaat van 's morgens helpen met aankleden en persoonlijke hygiëne, tot vormingen actualiteit, praktische en sociale vaardigheden. Ook sport en aangepast werk worden aangeboden. Daarnaast last men ook activiteiten buiten de muren van de gevangenis in. Zo wordt het Gentse Justitiepaleis geschilderd door de geïnterneerden van Ontgrendeld.

Geïnterneerde horen in principe niet thuis in een gevangenis. Wegens plaatsgebrek bij de instellingen komen velen onder hen er toch terecht. Om aan dat plaatsgebrek tegemoet te komen is men ondertussen begonnen met de bouw van een forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Een uitbater is echter nog niet aangeduid, waardoor bij velen de vrees ontstaat dat men de facto bezig is een nieuwe gevangenis te bouwen. Een aangepaste structuur is echter primordiaal voor het slagen van dit project.

Het engagement van de mensen van Ontgrendeld is hartverwarmend. Elke dag zetten zij zich tomeloos in voor deze vergeten groep, met evenveel enthousiasme als bij de aanvang van het project 10 jaar geleden. Samen met mijn collega Seminara zal ik er dan ook alles aan doen om de noden van deze groep in de politieke kijker te zetten.

Met dank aan de gevangenisdirectie te Gent en meneer Martin Vanden Hende, directeur centrum Obra.

Voor meer info zie:

Ontgrendeld: http://www.obra.be/

Festival de la moto: http://www.festivaldelamoto.com/index.php?page=un-volet-social-au-coeur-de-la-8eme-edition-du-festival-de-la-moto