sp.a gemeenteraadslid Bert Bauwelinck zette het verhaal van de ontpoldering van het Klein Broek in Elversele/Tielrode de voorbije maanden meermaals op de agenda. In het kader van het Sigmaplan van de Vlaamse Waterweg (het vroegere Waterwegen en Zeekanaal) zullen er op verschillende plaatsen bressen gemaakt worden in de Durmedijk. Door de zogenaamde ontpoldering zal zich via dagelijkse overstromingen aanvankelijk een natuurrijk slikkengebied ontwikkelen, dat veel vogels zal aantrekken en tegelijk zou moeten dienen als bufferzone bij hoog water op de rivier. Er komt ook een nieuwe ‘landinwaarts’ gelegen ringdijk. De voorbereidende werken zijn inmiddels aangevat.

In de media werd bevestigd dat die nieuwe dijk enkel toegankelijk zal zijn voor voetgangers en ‘trage’ fietsers (mountainbikers?). Een extra weg komt er onderaan langs de ‘blinde’ kant van de dijk waar snelle fietsers terecht kunnen.

Het bericht dat de Durmedijk weldra verleden tijd is, bracht bij heel wat gebruikers (niet alleen de gewone burgers, maar ook specialisten) verbolgen reacties teweeg. De ontwikkelingen inzake natuur en veiligheid inzake overstroming kregen duidelijk voorrang op de belangen van recreanten/fietsers. Dit terwijl het technisch perfect mogelijk is om de belangen van alle betrokkenen te verzoenen.

Door de Durmedijk te onderbreken en de fietsers en wandelaars te verbannen naar de ringdijk, zal hun prachtige uitzicht op de rivier in de toekomst plaats moeten ruimen voor een rit langs achtertuinen en verkavelingen.

De veiligheid is overigens een drogreden om het gebied te ontpolderen, want na verloop van tijd zal het hele gebied dichtslibben en evolueren tot een verbost gebied. Dan kàn het water zelfs niet meer in het gebied binnenstromen, alleen bij extreme omstandigheden, zoals bij storm en springtij. Voor de veiligheid zijn potpolders nodig, geen ontpolderingen. De idyllische prentjes met veel blauw en groen uit de folders over het Sigmaplan zijn dus niet meer of minder dan zand (of in dit geval slib) in de ogen van de natuurliefhebbers strooien.

De idyllische voorstelling zoals te vinden in een folder over het Sigmaproject is een illusie.

     

Je moet niet ver gaan zoeken om een gelijkaardig voorbeeld te vinden : ook in het Burchtse weel is er momenteel alleen nog een grote slibmassa te aanschouwen.

Screenshot Google Earth van de Burchtse Weel

Na verloop van tijd evolueert een ontpolderd gebied tot een ruigte, om op termijn te veranderen in een bos. De Vlaamse Waterweg heeft dit overigens nooit ontkend, in de bouwaanvraag staat dat er bijna 42 ha bos komt.

Er zijn ook juridische argumenten om de dijk niet te onderbreken. De dijk wordt immers sinds mensenheugenis gebruikt als verbindingsweg langs de Durme. De afgeleverde bouwvergunning voor de geplande werken volstaat niet om een gemeentelijk doorgangsrecht op te heffen, daarvoor is ook een gemeenteraadsbesluit nodig. Bij ons weten is dit punt nooit ter stemming voorgelegd op een gemeenteraad.

sp.a Temse vraagt zich af waarom er geen fietsbruggen voorzien kunnen worden om de bressen te overbruggen. Elders kan het immers wél : zo wordt aan de Zandput in Melle, een fietspasserelle voorzien in het kader van het Sigmaproject.

De fietspasserelle langs de Scheldemeander Gent-Wetteren (http://sigmaplan.be/nl/projecten/scheldemeander-gent-wetteren/deelprojecten/zandput-van-melle%20/)

Hoe dan ook moet het onzalig idee voor benedendijks fietsen absoluut verlaten worden. Het houdt geen steek om enerzijds het fietsen te promoten en anderzijds de mensen deze prachtige fietsroute te ontnemen en een heel eind om te laten fietsen.

Bron: http://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-en-klein-broek/


Afbeelding 1: De idyllische voorstelling zoals te vinden in een folder over het Sigmaproject is een illusie.

Afbeelding 2: Screenshot Google Earth van de Burchtse Weel

Afbeelding 3: De fietspasserelle langs de Scheldemeander Gent-Wetteren (http://sigmaplan.be/nl/projecten/scheldemeander-gent-wetteren/deelprojecten/zandput-van-melle%20/)

Afbeelding 4:  http://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-en-klein-broek/