De verkeersveiligheid, zeker die van de zwakkere weggebruikers, fietsers en voetgangers en niet in het minst de schoolgaande jeugd, is één van de grootste bezorgdheden en prioriteiten van ons Stadsbestuur. De opleiding voor gemachtigd opzichters is dan ook noodzakelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen voor alle zwakke weggebruikers. Om die reden is het dan ook vanzelfsprekend dat ik deze nieuwe gemachtigde opzichters heb ontvangen en hen op deze manier wil bedanken voor hun inspanningen!

Verkeersveiligheid

De gemachtigde opzichters kunnen ter hoogte van de school instaan voor het stilleggen van het verkeer, om de kinderen op een veilige manier de rijbaan te laten dwarsen. De machtiging is ook nuttig bij schooluitstappen. Ze hebben daarmee een wezenlijke inbreng in een verhoogde veiligheid in de buurt van de school.

Er zijn momenteel 3.132 gemachtigde opzichters opgeleid in Brugge. Vandaag komen er 138 nieuwe personen bij wat het totaal op 3.270 brengt. Volgende scholen hebben nieuwe kandidaten: Haverlo, De Tandem, Sint-Jozef Humanoria, De Kade, Howest, Jan Fevijn, Ter Poorten, basisschool Sint-Michiels en rusthuis Regina Coelie.

Maar er zijn niet alleen de scholen. In 1999 wijzigde de wegcode en daardoor werden gemachtigde opzichters ook bevoegd om groepen bejaarden of mindervaliden te helpen oversteken. De zorginstellingen maakten gebruik van die mogelijkheid en schakelden de opzichters in bij de begeleiding van die mensen. Niet alleen leerkrachten kregen een opleiding, maar ook medewerkers van de woon- en zorgcentra van het OCMW, van de speelplein- of buurtwerking en van het Rode Kruis namen aan de opleiding deel. Ik wil dan ook de vele nieuwe gemachtigde opzichters van harte bedanken voor hun inspanningen.

Als stadsbestuur waarderen wij het heel erg dat deze groep bereid is om niet alleen mee te helpen aan een verkeersveilig Brugge, maar vooral aan een verkeersveilige omgeving voor de jongsten, de oudsten en de meest kwetsbaren onder ons!