In haar rapport “Wereldwijde doelstellingen voor elk kind” over de nieuwe ontwikkelingsdoelen dringt Unicef er op aan bijzondere aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. In een vraag aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heb ik hun pleidooi ondersteund.  

De millenniumdoelstellingen waren geen onverdeeld succes. Ze hebben op heel wat vlakken vooruitgang mogelijk gemaakt, maar globaal gezien zijn heel wat doelstellingen niet behaald. Precies omdat onvoldoende investeringen gericht waren op de meest kwetsbare groepen, waaronder kinderen.

Indien we nalaten om in deze kinderen te investeren, zullen we er nooit in slagen om duurzame economische, politieke en sociale vooruitgang en stabiliteit tot stand te brengen. Kinderen die door ziekte, gemiste schoolkansen en een verminderd leervermogen achterhop hinken, missen de eerlijke start in het leven die hen in staat zou stellen hun ambities waar te maken. Daarnaast is er nog het geweld tegen kinderen dat de levens van heel wat kinderen bedreigt en het maatschappelijk weefsel in vele landen schade toebrengt. 

“In de Commissie Ontwikkelingssamenwerking heb ik er daarom op aangedrongen meer aandacht voor kwetsbare kinderen te hebben in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking”, aldus sp.a-Kamerlid Fatma Pehlivan. “Elke ongelijkheid legt namelijk de basis voor nieuwe vormen van ongelijkheid in de toekomst. Bij de realisatie van de nieuwe ontwikkelingsagenda moeten daarom de oorzaken van die ongelijkheid structureel weggegewerkt worden.”