Ter hoogte van de Ruiterschool op de Waversebaan in Oud-Heverlee was er geruime tijd een moeilijke verkeerssituatie. Drie zaken leken niet te combineren: een parkeerplaats voor de bewoners van de huizen en het appartementencomplex tegenover de Ruiterschool; voldoende parking voor ouders die hun kinderen afzetten en ophalen aan de gemeentelijke basisschool De Letterberg; en een vlotte circulatie van doorgaand verkeer, vooral vanuit Leuven richting Zoete Waters.

Dankzij een goed doordachte tussenkomst van sp.a in de gemeenteraad krijgt dit complexe probleem  stilaan toch een oplossing. Met de uitbaters van de Ruiterschool is een afspraak gemaakt dat hun ruime parking door de ouders kan gebruikt worden op de piekmomenten aan de schoolpoort van De Letterberg. De uitbaters waren ook akkoord om in de afsluitende haag een opening te maken zodat de ouders niet nodeloos ver moeten omlopen. Jois Rutten:

De oplossing voor de ouders is intussen al gerealiseerd. Aan het tweede deel van de oplossing wordt gewerkt: voor de bewoners aan de overkant zullen een beperkt aantal parkeerplaatsen aan weerszijden van de openbare weg afgetekend worden. Daardoor zal het doorgaand verkeer nog wel worden afgeremd maar niet eindeloos worden opgehouden.