Beste François,

Het is de wereld op haar kop. Je vertolkt mijn gevoel terwijl het net mijn taak als volksvertegenwoordiger is om jouw gevoel te vertalen. Mission not accomplished, dus. Meer nog dan je aanklacht is het gevoel van onverschilligheid dat uit je woorden blijkt. Precies dat is het ergste wat ons - regering of oppositie, vakbond of werkgever - kan overkomen. In tijden van onzekerheid is zekerheid, maar bovenal hoop en perspectief bieden cruciaal.

Ik begrijp dat je je niet vertegenwoordigd voelt en ben bezorgd dat veel mensen jouw gevoel delen.

Ik ben arbeidster en vakbondsafgevaardigde geweest en ken dus ook de verzuchtingen van werkgevers. Ik zit nu een aantal jaren in de politiek. De vier pijlers waarop ons land steunt om vooruit te kunnen, zijn me niet onbekend. Los van het feit wie nu al dan niet buitensporige hervormingen doorvoert, of wie nu al dan niet buitensporige eisen stelt, is één ding zeker: we moeten er samen uit raken.

We leven in een goed land, met uitstekende sociale voorzieningen, we hebben toponderwijs en schitterende ziekenhuizen. Maar er staan ingrijpende hervormingen voor de deur. Hervormingen in onze arbeidsmarkt, ons veiligheidsbeleid en onze energievoorzieningen. De geschiedenis leert ons dat dat kan, afstand nemen van het eigen gelijk om uiteindelijk elkaar te vinden middenin, om samen vooruit te gaan. En ja, ook toen liepen de meningen soms flink uiteen.

Gelukkig leven we in een democratisch land waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar mening te uiten. Door naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten en elkaar te respecteren zijn we er altijd uit geraakt. Elke hervorming heeft draagvlak nodig. Zonder draagvlak is er alleen maar ruimte voor ieders verschil. Dat is wat ik elke dag helaas nog al te vaak zie. Ik begrijp dat je je niet vertegenwoordigd voelt en ben bezorgd dat veel mensen jouw gevoel delen.

Ik begrijp dat je je niet vertegenwoordigd voelt en ben bezorgd dat veel mensen jouw gevoel delen.

Ik probeer als politica ook de kleine, vaak onzichtbare stappen te zien. Op de werkvloer, aan de onderhandelingstafel, in wijken en gemeenten. Ik weet dat dit niet voldoende is als het grote verhaal ontbreekt of enkel afkeer oproept. Hoog tijd dus om jouw boodschap ernstig te nemen en ons de vraag te stellen wat écht nodig is om mensen opnieuw te vertegenwoordigen. Om mensen opnieuw verschillig te maken. Ik nodig je graag uit om er samen verder over in gesprek te gaan.

Reactie van Meryame Kitir op de open brief van François Cauliez in De Morgen