Bankenfederatie Febelfin wil van België een kenniscentrum voor financiële innovatie maken. Daarvoor rekent ze op de steun van de volgende federale regering. Zo wil Febelfin het verlies aan jobs – verschillende banken gaven immers aan dat ze de volgende jaren opnieuw moeten snoeien in hun personeelsbestand – tegengaan. “Die steun kan de vorm aannemen van fiscale aftrekbaarheid van patenteninkomsten, lagere sociale lasten of een korting op de bedrijfsvoorheffing”, luidt het.

John Crombez noemt de oproep van de banken “onwezenlijk”. Crombez: “Het kan niet dat banken de schaarse gemeenschappelijke middelen claimen nadat de hele samenleving ervoor gezorgd heeft dat ze nog bestaan. Duizenden KMO’s met een positief project hebben op dit moment die steun veel meer nodig en zij kunnen die claim niet leggen. Als de discussie over minder belastingen op werk wordt herleid tot machtsblokken zoals grote banken en de diamantsector, dan laten we de grootste groep ondernemingen in de kou staan.”