Onze enthousiaste Turnhoutse ploeg trok goed voorbereid naar het Go Left congres! De afgelopen weken werkten we hard mee aan de teksten rond Nieuw Socialisme. Met succes! Heel wat voorstellen werden opgenomen in de finale teksten. Hannes verdedigde zelfs een volledig amendement op het congres, met toch wel meer dan 1000 deelnemers. Op onze facebook-pagina kan je deze tussenkomst en heel wat sfeerbeelden vinden. Het was een boeiende dag. Inhoudelijk sterk, met veel ruimte voor ontmoeten, verbinden... en lekker eten!

Hieronder alvast kort enkele inhoudelijke highlights van het Nieuw Socialisme. 

100 procent ZORGZEKERHEID

Het recht op zorg is in Vlaanderen een loterij geworden. We kunnen echt spreken van een zorgcrisis. Met de garantie op zorgzekerheid bouwen we een nieuw hoofdstuk aan de sociale zekerheid en geeft sp.a een nieuw antwoord op de zorgcrisis. Wie een been breekt, krijgt meteen een gips. Wie met een burnout of een depressie kampt, mag al van geluk spreken als hij op een wachtlijst terechtkomt. Er zijn steeds grotere noden in de jeugdzorg, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking. Wij laten mensen niet aan hun lot over. Nieuw socialisme garandeert de juiste zorg op het juiste moment aan iedereen die er nood aan heeft. We verankeren die 100 procent garantie op zorg in de grondwet.

Uw zorg heeft nood aan nieuw socialisme #zorgzekerheid #wijzorgenervoor

1.500 euro PENSIOEN na 42 jaar werken

Wie een leven lang gewerkt heeft, verdient een fatsoenlijk pensioen. Dat betekent voor ons minimum 1.500 euro pensioen per maand na een loopbaan van 42 jaar. En elk gewerkt uur telt mee, ook de uren die freelancers of app-werkers in de nieuwe economie kloppen, ook de uren die mensen besteden aan de zorg voor een ziek kind of een zieke partner.

Uw pensioen heeft nood aan nieuw socialisme #1500euro #wijzorgenervoor

KINDEROPVANG - we laten geen enkel kind achter

Elk kind telt. Elk kind verdient voor ons alle kansen op een goeie ontwikkeling, een goed diploma en uiteindelijk een goede job. Maar de achterstand die kinderen oplopen in de eerste levensjaren, maken ze vaak in de rest van hun leven niet meer goed. Een kind van drie jaar dat niet naar de crèche gaat, kent 700 woorden minder dan een kind dat wel gaat. Om die kloof te dichten, garanderen wij elk kind een plaats in de kinderopvang, zodat kinderen uit alle mogelijke thuissituaties de kans te krijgen samen met andere kinderen te leren en te spelen.

Al onze kinderen hebben nood aan nieuw socialisme #gelijkekansen #wijzorgenervoor

200 miljoen euro voor WAR ON POVERTY

In een pact tussen de Vlaamse overheid en gemeenten tillen we de strijd tegen armoede op een hoger niveau. We maken van armoedebestrijding een speerpunt van het beleid, met een budget die naam waardig. 2000 brugfiguren sporen de armoede op en begeleiden alleenstaanden en gezinnen stap voor stap om de oorzaken en de gevolgen van hun armoede aan te pakken. Dat kan :

- door mensen te helpen bij het verlichten van hun facturen (gemeentelijke consumentendiensten helpen mensen met prijsvergelijkingen, met het afsluiten van nieuwe contracten of geven ondersteuning bij deelname aan groepsaankopen),

- via een app alle tegemoetkomingen en rechten in kaart te brengen en toe te kennen én

- door de leeflonen aan te vullen tot een menswaardig inkomen.

Mensen in armoede hebben nood aan nieuw socialisme #stoparmoede #wijzorgenervoor

PENSIOENKLOOF tussen man en vrouw moet volledig dicht

Zowel de loon- als de pensioenkloof moeten volledig dicht. De bestaande wet om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen weg te werken maken we dwingend, want vandaag werkt ze nog onvoldoende. We zorgen daarnaast voor een wet die de verschillen in pensioen wegwerkt. Voor vrouwen die in het verleden minder gewerkt hebben omdat ze zorgtaken in het gezin opnamen en daardoor minder pensioen hebben, krijgen een extra compensatie.

Vrouwen hebben nood aan nieuw socialisme #gelijkepensioenen #wijzorgenervoor

we verbieden ONLINE GOKKEN

Op korte termijn willen we naar een verbod op reclame voor online gokken, op termijn willen we online gokken zelf aan banden leggen. Het online gokprobleem neemt gigantische proporties aan, waarbij ook kinderen op erg jonge leeftijd grote bedragen verspelen. Winnen doe je zelden. Schulden stapelen zich op en voor je het weet zit je in de miserie. Dat moet stoppen.

De gokmaffia heeft nood aan nieuw socialisme #stopgokschulden #wijzorgenervoor

STOP DE SCHULDINDUSTRIE

Nieuw socialisme zorgt ervoor dat tegenslag geen miserie wordt. Vandaag zijn er in ons land meer dan 350.000 mensen die zwaar in de problemen komen door 1 onbetaalde factuur. Iedereen heeft de voorbije weken aangrijpende getuigenissen kunnen zien van vrouwen en mannen - jong en oud - die getuigen hoe een ziekenhuisfactuur van 50 euro er een wordt van 900. Je schuld aflossen moet menselijk blijven. Dat is het vandaag niet. Geld verdienen op de miserie van mensen kan voor ons niet.

De schuldindustrie heeft nood aan nieuw socialisme #stopschuldindustrie #wijzorgenervoor

GEZONDE EN BETAALBARE VOEDING VOOR IEDEREEN

We verzekeren iedereen toegang tot betaalbare en gezonde voeding die geproduceerd is met respect voor dieren, onze omgeving en het werk van de landbouwer. Dat kan onder meer door van duurzame landbouw de norm te maken en door op scholen, rusthuizen en overheidsdiensten alleen nog maaltijden op basis van duurzaam geteelde, lokale producten aan te bieden en door de invoer van producten die we zelf telen te bemoeilijken. We maken een einde aan de industriële vleesproductie die nefast is voor onze gezondheid en voor het dierenwelzijn.

Uw lunch heeft nood aan nieuw socialisme #dierenwelzijn #wijzorgenervoor