Jan Bertels: "ik zal in het parlement de eigenheid van onze stad en regio verwoorden en verdedigen, evenals Vlaanderen wijzen op zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van Herentals en de Kempen (mobiliteit, ruimtelijke ordening, zorgvoorzieningen ...). De Kempen verdient het om aanhoord te worden in Brussel, Brussel moet meer rekening houden met ons." 
Waarom het Vlaamse parlement? Vlaamse bevoegdheden bepalen mede ons leven van wieg tot graf. Jan: "ik zal dus strijden voor een kwaliteitsvolle kinderopvang, voor een goed en toegankelijk onderwijs voor ieder kind, voor een betaalbare mobiliteit en voor een betaalbare ouderenzorg. Zorg, welzijn en onderwijs zijn sleutelbegrippen in ons leven en onmiskenbaar voor ieder van ons belangrijk. Deze bevoegheden moeten dan ook goed inhoudelijk ingevuld worden en georganiseerd worden.
Daarover zouden de verkiezingen moeten gaan!
Met mijn kennis van ons sociaal systeem hoop ik meer dan een steentje te kunnen bijdragen aan de inhoudelijke invulling van deze, al dan niet nieuwe, bevoegdheden op Vlaams niveau.
Ik wil ook een positief verhaal vertellen, niet een wij-zij denken; wel een verhaal van samen vooruitgaan, samen werken aan de toekomst van onze kinderen. Een toekomst waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien, waarin iedereen bepaalde rechten geniet, maar ook plichten heeft. Kortom, geen samenleving die polariseert, maar een samenleving waarin we samen-leven en samen vooruitgaan. Politiek voeren is keuzes maken, samen met u wil ik een positieve keuze maken voor een warm en sociaal-economisch welvarend Vlaanderen." 

Jan Bertels, sp.a, 2e pl Vlaams parlement