Ik blijf erbij dat haar partij niet van naam is veranderd, maar ik heb begrip voor de commotie. "Als een partij het slecht doet, worden de mensen wat emotioneler. Ik probeer het hoofd koel te houden. We hebben op 13 december al afgesproken dat we een brede discussie zouden hebben over ons verkiezingsprogramma. Met onze eigen mensen, overtuigde en soms emotionele socialisten, maar ook met andere progressieven, de socialisten van morgen. Samen willen we aan een inhoudelijk project werken."

Maar wel onder een nieuwe naam.
"Onze naam was, is en blijft sp.a. Dat staat voor socialisten en progressieven anders."

Dus toch een naamsverandering?
"Vroeger stond sp.a voor sociaal-progressief alternatief én voor socialistische partij anders. Sp.a blijft onze roepnaam, waaraan we nog één invulling geven. Dat lijkt me duidelijker."

Blijkbaar was het dat na afloop van het partijbureau niet voor iedereen.
"Daar is wel degelijk heel duidelijk gediscussieerd over de nieuwe invulling van het letterwoord. Het woord 'naamsverandering' is echter niet gevallen, dat klopt. Maar voor mij is het dus geen nieuwe naam. Jongens, eigenlijk is dit wel een redelijk surrealistische discussie."

Maar ze zorgt wel voor grote onvrede.
"Als een partij het moeilijk heeft en nauwelijks in de media komt, worden de mensen wat emotioneler en dan krijg je dit. Ik ben soms ook emotioneel, maar ik probeer het hoofd koel te houden en werk verder aan de inhoud. Want dat is wat we nodig hebben om een tegengewicht te bieden aan het federale geklungel."

Geklungel is precies wat men u in uw partij verwijt.
"Dat de komst van Bert Anciaux niet op handengeklap zou worden onthaald, kon zelfs een blinde zien aankomen. Dan heb je de keuze: ofwel sluit je je af, ofwel beslis je om als partij toch de motor te zijn van progressieve samenwerking. Ik hoef mensen als Stijn Bex of Jan Roegiers niet aan een ingangsexamen te onderwerpen. Hun daden in het verleden stellen me perfect op mijn gemak. Ook met Bert hebben we zes jaar samengewerkt. Alleen is het nu eerlijker: iedereen onder één vlag, met dezelfde lidkaart en met hetzelfde programma."

Partijgenoten verwijten u dat u Bert Anciaux de naamsverandering liet aankondigen in de krant.
"Ik had het misschien beter zelf gedaan. Maar als je als voorzitter alles zelf doet, krijg je ook kritiek van je achterban."