Van 20 tot 26 november 2017 is het Ouderenweek. Brussels minister Pascal Smet en Brussels parlementslid Hannelore Goeman  steken hun handen uit de mouwen en helpen voor 1 dag mee in een woonzorgcentrum. Ze willen op die manier de voeling met het werkveld behouden. De uitdagingen voor de ouderenzorg in Brussel zijn immers groot. 

sp.a vindt dat ouderenzorg betaalbaar en kwaliteitsvol moet zijn, ook in Brussel.

Hannelore Goeman: “Iedereen zou zijn rusthuis moeten kunnen betalen met zijn pensioen. Dit vergt uiteraard rechtvaardige pensioenen. Maar we willen dat Brussel ook in de toekomst zorgt voor betaalbare rust- en verzorgingstehuizen.”

Daarnaast is ook kwaliteit van essentieel belang. Pascal Smet heeft de controles in de sector opgevoerd. Hij wil sneller kunnen ingrijpen bij wanpraktijken, zoals recent nog aan het licht kwamen tijdens een Panorepportage.

“We zijn er ons van bewust dat kwaliteit nauw samen hangt met voldoende personeel. Er wordt binnenkort een studie opgestart om de personeelsnormen te herzien, zowel met het oog op een goede werksfeer voor het personeel als kwaliteitsvolle zorg voor de inwoners, ” aldus Smet.