Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft met zijn partij een studie gemaakt van het aantal zorgbehoevende senioren in Geraardsbergen. “Uit onze toekomstberekening blijkt dat het aantal zorgbehoevende senioren in onze stad met 39,5% zal stijgen tegen 2035. Die stijging ligt 2% boven het Vlaamse gemiddelde”. Van der Maelen leidt uit deze cijfers af dat de stad dringend moet investeren in zijn senioren. “In 2035 verwachten we in Geraardsbergen bijna 3000 senioren meer dan vandaag. Deze flinke stijging zorgt voor meer nood aan zorg. Dit betekent in de eerste plaats dat er voldoende betaalbare rusthuisplaatsen moeten worden voorzien, maar daar stopt het niet. Ook het aantal zelfredzame Geraardsbergenaars moet verder de hoogte in. Iedere Vlaming blijf het liefst zo lang als mogelijk thuis wonen en dat moeten wij ondersteunen. Daarvoor is gericht beleid nodig. Niet enkel in het toegankelijk maken van de eigen woning, maar ook van de omgeving. Eens men door de voordeur naar buiten gaat, komt men in Geraardsbergen op vele plekken obstakels tegen. Als voor onze ouderen trappen doen moeilijker wordt, kunnen ze bijvoorbeeld hun benedenverdieping herinrichten door daar een slaapkamer te installeren. Maar als je dan tien verhoogde dorpels over moet om aan een supermarkt of bakker te geraken, zijn we geen stap verder.” Van der Maelen heeft enkele concrete voorstellen klaar. “Ten eerste denk ik aan een betere ondersteuning van de mantelzorgers. Ten tweede het toegankelijk maken van de publieke omgeving voor personen die minder goed te been zijn en tot slot een meer dementievriendelijke stad van Geraardsbergen maken waar ook personen met dementie zich thuis voelen.”