Vorig jaar kondigde het stadsbestuur investeringen aan in een dure omheining van 400.000 euro rond het Politiehuis. De begrotingswijziging schroeft die uitgaven nu terug. Het verschil tussen de aankondigingspolitiek en het gevoerde beleid van deze meerderheid  is duidelijk.  “De stad heeft geen nood aan een versterkte burcht, wel aan een aanspreekbaar en toegankelijk politiekorps” vindt Sam Van de Putte.

In oktober vorig jaar kondigde het stadsbestuur aan dat er rond het Politiehuis in de Beekveldstraat een omheining zou geplaatst worden om terroristen buiten te houden. Voor het hek werd 400 000 euro voorzien. Deze investering wordt nu uitgesteld. In totaal doet de begrotingswijziging het voorziene budget tegen de terrorismedreiging dalen van 618 000 naar 99 183 euro. Ook het voorziene budget voor het lokaal Bijzonder Bijstandsteam daalt van 375 000 euro naar 148 050 euro.

“Laat ons duidelijk zijn” begint sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte. “Geweld in onze stad is absoluut ontoelaatbaar. Wie slagen en verwondingen toedient, in de stationsbuurt, in de uitgangsbuurt, of waar ook in de stad, verdient het om daar niet zonder gevolgen mee weg te komen.

”De reacties op sociale media n.a.v. de vechtpartijen liegen er niet om. “De ronduit racistische uitlatingen, die hierop soms verschijnen, veroordelen we met klem. De Burgemeester riep dan ook terecht op om respectvol te blijven. Het is wel logisch dat onze inwoners zichtbare actie op het terrein verwachten. Geen loze beloften, wel concrete daden” zegt Van de Putte.

 “In de voorliggende begrotingswijziging merken we grote verschillen tussen de aankondigingspolitiek van deze meerderheid en het gevoerde beleid” vervolgt Sam. In oktober vorig jaar kondigde het stadsbestuur aan dat er rond het Politiehuis in de Beekveldstraat een omheining zou geplaatst worden om terroristen buiten te houden. Voor het hek werd 400 000 euro voorzien. Deze investering is nu uitgesteld. Voor sp.a mag die investering gerust uit de boeken verdwijnen. “De stad heeft geen nood aan een versterkte burcht, wel aan een aanspreekbaar en toegankelijk politiekorps” vindt Van de Putte.

In de begrotingswijziging zien we ook het voorziene budget voor het lokaal Bijzonder Bijstandsteam dalen van 375 000 euro naar 148 050 euro. De reden is wat onduidelijk. “Wat wel duidelijk is, is dat een dure omheining en een Robocop ORCOteam de vechtpartijen in onze stad niet zal tegengaan. Deze stad heeft wel nood aan een betere preventiewerking, meer straathoekwerkers en een zichtbaar aanwezig politiekorps” besluit Sam.