De Vlaamse factuurregering zorgt er enkel maar voor dat mensen die het al moeilijk hebben, nog verder in het drijfzand van armoede verzeilen. Toch kan het ook anders. Dat bewijst Bart Van Malderen met zijn tien concrete voorstellen om armoede aan te pakken.

In Vlaanderen groeit één op de acht kinderen op in armoede. In plaats van daar iets aan te doen, zorgt de Vlaamse regering er enkel voor dat mensen die in armoede leven het nog moeilijker krijgen. Zo zorgen de Turteltaks, de verhoogde waterfactuur, het verhoogd inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten, de verhoogde zorgpremie, de verdriedubbelde prijs van de kinderopvang, het duurdere busabonnement en nog zoveel andere extra facturen ervoor dat het steeds moeilijker wordt voor de mensen om elke maand rond te komen.

“De Vlaamse regering stelt daar nauwelijks iets tegenover”, zegt Bart Van Malderen. “Want de 1 euromaaltijden zijn slechts goed voor 75 maaltijden per dag, en het actieplan tegen armoede blijkt ook vooral een "papieren" aangelegenheid te zijn: veel tabellen, weinig concrete actie maar vooral geen resultaat.”

Bart Van Malderen blijft niet bij de pakken zitten. Hij heeft een alternatief actieplan uitgewerkt, dat heel concrete, perfect haalbare acties naar voor schuift.

“Het principe van een verplichte armoedetoets bij elke regeringsbeslissing bestaat al. Toch blijft het doorgaans dode letter. Dat willen we veranderen. Ook een offensief, evenwichtig woonbeleid kan arme mensen vooruithelpen, met bijvoorbeeld een huurwaarborgfonds en een bredere huurpremie die automatisch wordt toegekend en richthuurprijzen om te hoge huur tegen te gaan.”

Omdat ook de hervorming van de kinderbijslag een maat voor niks was om de kinderarmoede aan te pakken, wil Bart Van Malderen een nieuwe hervorming, die de  armoede in Vlaanderen effectief terugdringt. En ook de sociale correcties op de waterfactuur wil hij uitbreiden. “Iedereen die onder de armoededrempel leeft moet die sociale correctie krijgen.”

Een stuk miserie zou ook al kunnen voorkomen worden als iedereen de sociale rechten en tegemoetkomingen waarop hij recht heeft, automatisch zou krijgen. “Nu is dat vaak niet het geval uit onwetendheid”, licht Bart Van Malderen toe.

Ook een progressieve energiefactuur kan helpen. Wie zuinig is en enkel gebruikt wat nodig is om fatsoenlijk te leven, krijgt zo een fikse korting. De btw op energie moet terug naar 6%.

Verder moet de maximumfactuur in het lager onderwijs opnieuw naar omlaag. Tegelijk moet er een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs, zodat ouders goed weten welke rekeningen ze kunnen verwachten.

Ook bij een jaarabonnement van De Lijn kan bespaard worden. Wie het jaarabonnement van 299 euro niet kan betalen, is verplicht om 12 keer een maandabonnement van 46 euro te betalen en betaalt dus in totaal 552 euro. Dat kan makkelijk opgelost worden door een gespreide betaling toe te laten.

Verder wijst Bart Van Malderen ook nog op het belang van een fast lane naar werk voor gezinnen in armoede. Nu staan er vaak nog veel hinderpalen op de weg naar werk. Die uit de weg ruimen kan mensen sneller aan een job en uit de armoede helpen.

En tot slot vereist de aanpak van kinderarmoede voor een groot stuk ook een lokale aanpak. “Via de lokale netwerken kinderarmoede, de ervaringsdeskundigen, de ocmw’s kan er heel veel expertise worden ingezet om mensen elke dag te ondersteunen en te helpen om uit de armoede te geraken. Zij verdienen dan ook onze volle steun”, besluit Bart Van Malderen.

Het volledige 10 puntenplan vindt u in de bijlage.