“Na maandenlange onderhandelingen van Minister Jambon die niets opleverden, komt Minister Bacquelaine nu met een voorstel,” zegt Hans Bonte. “Eén dat slecht een deel van de politiemensen een oplossing biedt. Namelijk zij die voor juli 2015 aan de voorwaarden voldeed zal nog met vervroegd pensioen kunnen. Dat komt naar op de oude Rijkswacht officieren. Zo schendt de minister zelf opnieuw het gelijkheidsbeginsel. De overige politieofficieren moeten immers doordoen tot 62.”

“Met zo’n wetsontwerp naar de Kamer te stappen is onverklaarbaar. De Raad van State heeft dit wetsontwerp al in bijzonder duidelijke bewoordingen afgewezen. Nu kan de regering een oplossing bieden aan de vele ongeruste politiemensen. Maar ze doet net het omgekeerde.”

Zodra dit wetsontwerp gestemd wordt door de meerderheid van de Kamer, zal er een nieuwe procedure worden ingespannen bij het Grondwettelijk Hof. En deze kan niet anders dan herbevestigen dat de zogenaamde oplossing van de regering er geen is, en de discriminatie in stand houdt. “Zo zijn we terug naar af”, aldus Bonte. “We hebben nood aan een goede en duurzame oplossing voor het personeel van de geïntegreerde politie. Men heeft te lang gewacht om de lat gelijk legt voor alle politiemensen. Met dit wetsontwerp zetten we nog geen stap in de juiste richting. Dit is onbehoorlijk bestuur en dreigt nog meer onzekerheid te creëren voor het personeel van de politie.”