Wie in het buitenland kinderen laat werken, moet voor de Belgische rechtbank kunnen komen. Dat vindt Kamerlid Dirk Van der Maelen, die daarover een wetsvoorstel indient.

Vandaag is het de internationale dag tegen kinderarbeid. Momenteel verrichten nog meer dan 200 miljoen kinderen wereldwijd werk dat hun mentale, psychologische en emotionele ontwikkeling schaadt. In België is kinderarbeid al lang verboden, maar toch kan België meer doen, vindt Dirk Van der Maelen. "Ons land mag de ergste vormen van kinderarbeid in het buitenland niet meer door de vingers zien."

Zowel landgenoten als buitenlanders die in het buitenland kinderen laten werken, kunnen volgens het voorstel voor de Belgische rechtbanken worden vervolgd. Het misdrijf moet niet strafbaar worden gesteld in het land waar de kinderarbeid is gepleegd. Wel moet diegene die het misdrijf heeft gepleegd, zich op Belgisch grondgebied bevinden.

Hij wijst er op dat de internationale regels rond kinderarbeid voldoende gestoffeerd zijn. Ze bestaan hoofdzakelijk uit twee conventies van de Internationale Arbeidsorganisaties en het Kinderrechtenverdrag. Volgens Van der Maelen vertonen de conventies evenwel te weinig tanden, waardoor de toepassing van deze sociale normen ondermaats blijft.

Links: Internationale arbeidsorganisatie (IAO) over kinderarbeid

Plan België - kinderen en waardig werk

Schone kleren campagne