De factuur kan aardig oplopen: steden beheren niet alleen hun eigen kantoorgebouwen en stadhuizen, maar vaak ook scholen, sporthallen, zwembaden, straatverlichting, cultuurcentra en ander patrimonium.

Joris Vandenbroucke, fractieleider in het Vlaams parlement, becijferde dat de “Turteltaks” de Stad Gent met een extra factuur van 180.000 euro zal opzadelen. In die factuur zit dan nog niet eens de extra kost voor het OCMW van Gent. OCMW-raadslid Pascal Verbeke vroeg daarom aan voorzitter Rudy Coddens of hij zicht heeft op die extra kost. “Rudy antwoordde mij dat het OCMW Gent helaas 47 000 euro meerkost zal moeten voorzien bij de komende budgetwijziging. Een serieuze tegenvaller – met dank aan de Vlaamse factuurregering, die het geld liever haalt bij de gewone mensen en zelfs bij de OCMW’s in plaats van bij grootverdieners. On-be-grij-pe-lijk!”