sp.a schepen Nico Geeraerts mochten we vandaag spotten tussen het publiek die naar ""In Vuur en Vlam"" kwamen kijken aan de  Vrije Lagere School in Berkenbos.  Voor de kinderen: grime, knutselen, film, zang en dans, talentenshow, verkoopstand, … en zo veel meer. Iedereen was dus aanwezig na schooltijd tot … laat op de avond.  De kinderen hadden allemaal hun best gedaan om de avond zo mooi mogelijk te maken En de ouders, grootouders en symphatisanten konden er van genieten.
De opbrengst was ten voordele van de school!!!!