Wie jong en gezond is en een job heeft, heeft doorgaans geen moeite om een schuldsaldoverzekering, die nodig is om een huis te kopen, af te sluiten. Wie de pech had om chronisch ziek te zijn, kon doorgaans op minder begrip rekenen bij verzekeraars. Mensen met astma, diabetes, MS of die pas hersteld waren van kanker werden botweg een schuldsaldoverzekering geweigerd of moesten een onredelijk hoge premie te betalen.

Vanaf ten laatste 1 januari 2015 verandert dat. Dan treedt er een nieuw KB in werking waardoor verzekeraars niet zomaar zieke mensen meer kunnen weigeren. “De willekeur is weg”, laat Johan Vande Lanotte weten. “We willen mensen de garantie geven dat ze een huis kunnen kopen. Wie bijvoorbeeld kanker heeft gehad, moet daar toch niet levenslang voor worden gestraft?”.

Het KB stelt dat verzekeraars hun beslissing duidelijk en schriftelijk moeten motiveren, dat een klant bij een weigering beroep kan aantekenen en dat er een compensatiekas komt. Die kas - gezamenlijk gefinancierd door verzekeraars en banken - zal de chronisch zieken financieel bijspringen wanneer de bijpremie oploopt tot meer dan 125 procent.

“We kunnen de verzekeraars niet verplichten om iedereen te verzekeren. Maar ik reken erop dat zowat iedereen nu een betaalbare schuldsaldoverzekering zal kunnen afsluiten”, besluit minister van Consumentenzaken Johan Van de Lanotte.