Echter: het parket heeft eenzijdig, en zonder overleg met de lokale besturen beslist dat zij parkeerovertredingen niet meer willen en zullen vervolgen. Als dat er dus straffeloosheid zal komen voor hinderlijk en gevaarlijk parkeren, ….  tenzij de lokale besturen deze taak overnemen via  de GAS-regeling.

De nieuwe GAS-wet laat de mogelijkheid open voor gemeenten om GAS-parkeren in te voeren. Door deze eenzijdige stap van het parket is er van keuze geen sprake meer, en moeten eens te meer gemeentebesturen in de bres springen om straffeloosheid te vermijden. 

Kleine steden en gemeenten gaan hier ook niet aan “verdienen”, integendeel. Zij moeten nu een volledig nieuwe administratie uit de grond stampen om deze inningprocedure over te nemen. Met personeelsaanwervingen, invorderingsprocedures.. enz. Want van de FOD Justitie krijgen wij immers niet het personeel over dat nu met deze taken bij het parket is belast.  

En Justitie wil nog verder gaan: ook eenvoudige slagen en verwondingen willen ze niet meer vervolgen. Ook dat moeten de gemeenten maar overnemen via GAS als ze tenminste straffeloosheid willen vermijden… 

Jan Peeters

Burgemeester Herentals.

0476/847937