De volledige vernieuwing van het rusthuis Sint-Anna is gestart. Er komt een modern woonzorgcentrum in de plaats met 21 kamers meer dan  in het oude rusthuis, en met ook 38 nieuwe serviceflats. Er komen ook 15 plaatsen voor dagopvang en 9 voor kortverblijf, die moeten toelaten om het thuiswonen van zorgbehoevende bejaarden beter te omkaderen en te ondersteunen.  De bejaardenwoningen rond het rusthuis op de Vorselaarsebaan willen we ombouwen tot moderne zorgwoningen, waar de bejaarde bewoner beroep kan doen op ondersteunende zorg vanuit het rusthuis.

Een verblijf in een rusthuis moet betaalbaar blijven. De dagprijs in het rusthuis Sint-Anna is redelijk in vergelijking met andere rusthuizen in de buurt. De sp.a wil dat zo houden: de vernieuwing van Sint-Anna mag niet leiden tot asociale prijsverhogingen. Wij hebben de terugvordering van de rusthuiskosten bij de kinderen afgeschaft voor de Herentalse bejaarden. Dit werkt. Ondanks het verzet van de andere politieke partijen, willen we deze maatregel behouden. De kwaliteit van een samenleving wordt immers gemeten aan de mate van respect dat we betonen voor onze zwaktste ouderen.

Burgemeester Jan Peeters