Heel wat ouders kiezen na een scheiding voor een gedeeld verblijf voor de kinderen. Ook de wet geeft voorrang aan het co-ouderschap. Nochtans kan een dubbele domicilie nog steeds niet, waardoor kinderen maar bij één van de beide ouders kan ingeschreven worden. En dat zorgt, naast de psychologische en emotionele last, voor heel wat praktische gevolgen die ouders tijd en geld kosten.

Caroline Gennez: "Een dubbele domicilie kan ervoor zorgen dat heel wat co-ouders bevrijd worden van extra kosten en extra kopzorgen. Nu heeft slechts één ouder recht op allerlei tegemoetkomingen zoals de vermindering op de waterfactuur, de schooltoelage, de verlaagde onroerende voorheffing, … Die vallen allemaal weg bij de ouder waar een kind wel verblijft, maar niet gedomicilieerd is. Als een kind bij beide ouders verblijft, moeten ook beide ouders gelijke rechten en gelijke voordelen krijgen.”

Daarom pleiten Gennez en Hostekint voor de mogelijkheid van de dubbele domicilie bij co-ouderschap. Ze willen ook alle overheden, van lokaal tot regionaal en federaal, aanzetten om de impact van de regelgeving op co-ouderschap te onderzoeken. “Zo kunnen alle ongelijkheden die kinderen en ouders ondervinden, in kaart worden gebracht en weggewerkt worden”, vult Michèle Hostekint aan.

"Het is hoog tijd om de realiteit onder ogen te zien en de regelgeving aan te passen aan de maatschappelijke realiteit”, besluit Gennez.