Al jaar en dag wordt er door de hogere overheden bespaard op de subsidies voor Cultuur, Jeugd en Sport. Onder impuls van 1ste schepen Filip Broos kon men desondanks een grote waaier van activiteiten blijven aanbieden.

Alle sportactiviteiten, zoals de sportweken met Pasen en in de zomervakantie, de Sinterklaas-sportnamiddag, de Zoefdag (sportdag voor mindervaliden), de seniorensportdag, werden ook in 2016 georganiseerd. Bovendien werd er voor het eerst samengewerkt met High Five. In samenwerking met de sportdienst werden, met succes, enkele kampen georganiseerd tijdens de vakantie.

Bij jeugd werd tijdens de zomervakantie terug de Grabbelpas georganiseerd. Zo konden de kinderen van onze gemeente een prachtige vakantie beleven. Dit jaar beslisten sp.a en Open Vld om terug een buitenspeeldag te organiseren. De site rondom de sporthal werd omgetoverd tot een waar pretpark waar met harte lust kon geravot worden.

Op vlak van cultuur zijn er jaarlijkse 6 theatervoorstellingen met onder andere het Echt Antwaarps Theater. Er waren ook 14 schooltheatervoorstellingen waar samen 2.529 leerlingen aan deelnamen, een geweldig succes.

Tot slot konden de leden van de sport-, jeugd- en cultuurraad blijven reken op de gemeentelijke subsidies.