Op een dag als vandaag herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die herdenkingen zijn de komende vier jaar extra speciaal, net omdat het 100 jaar geleden is dat de Groote Oorlog plaats vond. Voor het onderwatererfgoed uit die tijd, onder andere gezonken boten, bleef tot voor kort de aandacht beperkt. Ik stelde daarom de vraag aan Vlaams minister-president Bourgeois of we daar niet meer konden mee doen, zeker in het kader van vredeseducatie.

In de herdenkingen staan we er dikwijls niet bij stil, maar het front stopte niet in Nieuwpoort maar liep verder door op zee. In de Noordzee en de havens zijn er dan ook een aantal oorlogslandschappen terug te vinden,zoals in Oostende en Zeebrugge. De minister-president verzekerde mij dat hij de gemeentes zou vragen om extra herdenkingen te organiseren om de slachtoffers op zee van WOI passend te herdenken.

De vraag en het antwoord kan u in bijlage lezen.