We zetten daarmee opnieuw een belangrijke stap in ons opzet om de bossen van het Poederkot te vrijwaren van kapping en volbouwen. Toch is deze zaak nog niet te einde. De aanvragers kunnen nog in beroep gaan bij de Minister van Ruimtelijke Ordening Muyters (NVA). En daar maak ik mij zorgen over, want de Herentalse NVA heeft in de pers al herhaaldelijk gezegd dat zij l willen dat de bossen van het Poederkot verkaveld worden. Ik kan me niet voorstellen dat de Herentalse NVA niet luistert naar onze eigen gemeenteraad, en naar de honderden bezwaarschriften die ingediend werden tegen deze verkaveling door de buurtbewoners van de Wuytsbergen-Ekelen. Ik hoop dat ze hun minister ervan overtuigen om op zijn beurt ook deze megalomane verkavelingsaanvraag te weigeren”, zegt Jan Peeters.

Dit dossier kent al een lange voorgeschiedenis. In 2008 vroeg de familie Van Schoubroeck een verkaveling aan voor de bouw van 485 appartementen en woningen in de bossen van het Poederkot in de Wuytsbergen-Ekelen. Het stadsbestuur is daar niet mee akkoord, en wil deze bossen als groene ruimte bewaren. Dit is zo ook opgenomen in de intenties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De gemeenteraad heeft tot tweemaal toe de wegenaanleg voor deze verkaveling geweigerd: in 2009  (besluit aangevochten en vernietigd door de Raad van State), en opnieuw in 2011.

De bestendige deputatie heeft deze week, op basis van de weigering van de Herentalse gemeenteraad, nu ook de verkavelingaanvraag zelf geweigerd.