In het kader van de nieuwe uitbreidingsronde, krijgt Erpe-Mere subsidies voor 41 inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang, waardoor kan de prijs voor een zelfstandige opvang in de toekomst kan worden afgestemd op het inkomen van de ouders. 

Omdat er weinig inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen zijn in Erpe-Mere, kiest het bestuur voor een omschakeling van de bestaande opvangplaatsen naar inkomensafhankelijke plaatsen.

Uiteraard ben ik tevreden met die omschakeling, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Elk kind moet kunnen rekenen op kwaliteitsvolle opvang, ongeacht het inkomen van de ouders. Maar naast de prijs van de opvang, zijn er ook nog andere drempels die volgens mij moeten worden aangepakt om een toegankelijke kinderopvang te realiseren die alle, en ook de meest kwetsbare,  gezinnen bereikt. 

Net daar mist dit bestuur de boot. Hoewel werken aan een toegankelijke kinderopvang één van de criteria is waarop aanvragen van crèches voor inkomensgerelateerde opvang, zullen worden beoordeeld, kon ik me op het Lokaal Overleg Kinderopvang niet van de indruk ontdoen dat de opvanginitiatieven voor de concrete invulling ervan grotendeels aan hun lot worden overgelaten, ondanks hun goede bedoelingen. 

Nochtans zegt ook de VVSG-nota van 18 mei 2018 dat die criteria op basis waarvan aanvragen zullen worden beoordeeld duidelijk genoeg moeten zijn zodat iedereen weet wat het criterium precies inhoudt.  Ik had dan ook liever gezien dat het gemeentebestuur de opvanginitiatieven hierbij beter zou ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door op het Lokaal Overleg Kinderopvang armoedeorganisaties of ervaringsdeskundigen armoede uit te nodigen die meer duiding kunnen geven over hoe die toegankelijkheid concreet kan worden verwezenlijkt. Samen met de crèches kan eveneens bekeken worden op welke manier de gemeente hen hierbij kan ondersteunen.  

Hoewel ik op de gemeenteraad heb aangedrongen om hier samen werk van te maken, zowel in het belang van de crèches die aanvragen gaan doen, als in het belang van kwetsbare gezinnen, kreeg ik die garantie tot mijn grote spijt niet, besluit ze.